Reklam Alanı
Reklam Alanı
endüstri-mühendisi
Güncel 442 0

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisi Neden Gereklidir

Genel tanımı ile endüstri mühendisliği; insan, makine, donanım, bilişim ve enerjiden oluşan sistemlerin iyileştirilmesi ve kurulması ile ilgilenen bir meslek dalıdır. Bu sistemlerin sonuçlarının belirlenmesi, ön görülmesi ve değerlendirilmesi için endüstri mühendisleri analizler ve tasarım, ilke ve yöntemlerinin yanı sıra matematiksel, fiziksel ve sosyal bilimlerdeki uzmanlaşmış bilgi ve yeteneklerinden yararlanırlar. Endüstri mühendisliğinde, kıt olan kaynakların en verimli ve en doğru şekilde kullanılmasını sağlamak en önemli amaçtır. Dikkat ve özen gerektiren bir meslek olan endüstri mühendisliği hemen her kolda gerekliliğini hissettirmektedir. Makalede neden sorusunun cevabı yer almaktadır.

endüstri-mühendisi_2

Endüstri Mühendisi Gerekliliği

Endüstri mühendisliği çok önemli görevler üstlenmektedir. Yerine getirdiği görevler ile de son derece gerekli bir meslektir. Dolayısıyla, bu noktada öncelikle endüstri mühendisliğinin görevlerini sıralamak gerekir.

endüstri-mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Görevleri;

Üretilecek olan ürünün üretim sürecini planlar. Yapılacak üretimin en uygun maliyetler ile gerçekleştirilmesini sağlar. Aynı zamanda, üretim için gerekli olan makine ve tesisat seçimini yapar ve bunların yerleşimini gerçekleştirir. Hammadde, ürün ve stok kontrollerini gerçekleştirir. Üretim için gereken sipariş miktarlarını belirler. Yöneticilerin kararlarını verebilmeleri ve değerlendirme yapabilmeleri için gerekli olan verileri hazırlar ve sunar.

Söz konusu sektörde çalışanların daha verimli olabilmeleri için iş bölümleri yaparak verimi sağlar. Gereken iş emirlerini hazırlar. Ürünün ya da hizmetin tüketiciye en yüksek faydayı sağlaması için dağıtım yönetiminin tespitini yapar ve bunların uygulanmasını sağlar. Tüm bu önemli görevler göz önüne alındığında endüstri mühendisliğinin sektörlerdeki önemi daha da anlaşılmaktadır. Endüstri mühendisinin sektörlerdeki yeri tartışılmaz bir paya sahiptir. Elbette ki bu noktada mühendis neden gerekli sorusunun da cevabı verilmiş olmaktadır.

endüstri-mühendisliği_2

Endüstri Mühendisinin Önemi

Günümüzde teknolojinin de desteği ile ürün ve hizmetlerin kalitesi artmıştır. Dolayısıyla, bu durum rekabet ortamının da gelişmesine ve hızlanmasına neden olmaktadır. Sektörler içinde yer alan firmalar, şirketler ayakta kalabilmek ve rekabet edebilmek için daha verimli çalışmak ve doğru adımlarla ilerlemek zorundadırlar. Bu noktada; endüstri mühendisi gereksinimi ön plana çıkmaktadır. Zira, endüstri mühendisliği, sistemi bütünüyle ele alarak analitik düşünüp çözüm odaklı ilerlemektedirler. İşverenler tarafından tercih edilmeleri de bu sebeplere dayanmaktadır.

Endüstri Mühendisi ‘nin çalışabileceği sektörlerden bazıları;

 • Girişimcilik
 • Otomotiv Sektörü
 • Lojistik
 • Taşıma
 • Tekstil
 • Kamu
 • Mağazacılık
 • Turizm
 • Sağlık Sektörü
 • Danışmanlık
 • Yazılım ve Bilişim
 • Bankacılık Sektörü
 • Hızlı Tüketim Malları Sektörü
 • Tekstil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir