Reklam Alanı
Reklam Alanı
Bilişim 266 1

KVKK Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

KVKK – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Dair Bilinmesi Gerekenler

KVKK Kanunu, 07.04.2016 tarihinde 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.. İnternetten alışverişin ve başta kredi kartı bilgileri olmak üzere, isim soyad, doğum tarihi, anne baba adı vb kişilere bilgilerin paylaşılmasının artması ile bu verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine engel olmak için çıkarılan kanundur. Kanun, kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması, korunması ve izinsiz kullanımının önüne geçilmesi gibi temel amaçlar çerçevesinde tüm veri işleyen kişi ve kurumların uyumluluğunu esas almıştır.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler veya veri kümeleri kişisel veri olarak kabul edilir. İsim, soyisim, doğum yeri/tarihi, telefon numarası, özgeçmiş, fotoğraf, ses kaydı gibi direkt kişiye ait veya kişi adına oluşturulmuş tanımlayıcı bilgiler örnek olarak verilebilir. Bankacılık işlemleri için üretilen müşteri numarası, kart numarası gibi kişiyi tanımlayan veriler de Kişisel Veri olarak değerlendirilmektedir.

Veri İşleme Nedir?

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “veri işleme” olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, verilerin arşivlenmesi, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, analiz edilmesi ve sınıflandırılması KVKK kapsamına girer.

Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri Sahibi Taleplerinin Karşılanması

KVKK, ilgili kişilere hangi kişisel verilerinin hangi süreçlerde işlendiğine ve bu verilerin mevcut durumlarına ilişkin talepte bulunma hakkı vermektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru”yu  düzenleyen 13. maddesi uyarınca, ilgili kişi/veri sahibinin Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerini yazılı olarak veri sorumlusuna iletmesi gerekmektedir. Veri sorumlusu olan veya veri işleyen kurum ve kişiler, Kanun tarafından, işledikleri kişisel veriler hakkında veri sahiplerini aydınlatmakla yükümlü kılınmıştır.

İlginizi Çekebilir:  Google Adsense Başvururken Dikkat Edilmesi Gerekenler

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

İlgili kişi veya kurum, müşterilerinden ve/veya müşterilerinin yetkililerinden kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecra, üçüncü kişi ve/veya yasal mercilerden aşağıda yer verilen amaçlar ve sunduğu ürün/hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ile sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirebilmesi amacıyla ile toplar. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

KVKK kanunu uyarınca, ilgili kişi veya kuruma başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK Kişisel Verileri Koruma Kanunu için burayı tıklayınız.

“KVKK Kanunu Hakkında Bilinmesi Gerekenler” üzerine 1 yorum

  1. Aktuel konularda çok güzel bilgilendirici makaleleriniz var. Teknokutu da çok yaratıcı bir isim. Takipteyim 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir